Dotacje UE

                                                                            

Firma realizuje projekt pt. Nowe technologie i innowacje produktowe w firmie PROMET”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

 

Głównym celem projektu jest rozwój firmy, poprzez podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

 

Wartość całkowita projektu: 651 900,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 291 500,00 zł

+48 94 312-48-06
biuro@epromet.pl
78-200 Białogard
ul. Chocimska 5
Pon-Pt
7:00-15:00